Publiciteit langs de weg

U wil uw activiteit of evenement aankondigen langs openbare wegen of op openbaar domein? Hiervoor heeft u toelating nodig van de gemeente. De volledige reglementering hierover vindt u in het Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS-reglement).

Voor aankondigingen van activiteiten of evenementen op plaatsen die niet op het openbaar domein gelegen zijn, is steeds voorafgaande toestemming van de eigenaar nodig.

Folders, strooibiljetten, voorwerpen

Personen die folders, strooibiljetten of voorwerpen uitdelen op het openbaar domein, moeten instaan voor de reinheid ervan en dienen de weggeworpen uitgedeelde exemplaren terug op te ruimen. Bij het uitdelen moet verplicht een tweede persoon meegaan (helper) die de weggeworpen exemplaren opraapt.

Drukwerken op voertuigen

Het is verboden om allerhande drukwerken op voertuigen te bevestigen.

Opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes, publicitaire bewegwijzering, publiciteitsborden.

  • Uw aanvraag moet steeds uiterlijk 1 maand voor het plaatsvinden van de activiteit of het evenement gericht worden aan de gemeente.
  • Het is verboden om op het openbaar domein of op plaatsen, constructies of bermen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, opschriften, affiches, beeld- en fotografische voorstellingen, vlugschriften en plakbriefjes, publicitaire bewegwijzering en publiciteitsborden aan te brengen voor de aankondiging van een evenement dat plaatsvindt buiten het grondgebied van de politiezone Balen-Dessel-Mol en die georganiseerd worden door verenigingen die hun maatschappelijke zetel niet hebben op het grondgebied van de politiezone Balen-Dessel-Mol.
  • Elke affiche dient de identiteit (naam, voornaam, adres en telefoonnummer) van de verantwoordelijke uitgever te bevatten.
  • Let op: er kan enkel toelating van de gemeente bekomen worden voor het plaatsen van tijdelijke publiciteit langs gemeentewegen. Indien de tijdelijke publiciteit geplaatst wordt langs gewestwegen is de toelating van de wegbeheerder (Vlaams gewest - Agentschap Wegen en Verkeer) vereist.

Affiches - Gemeentelijke aanplakzuilen

U mag enkel affiches aanbrengen op openbare plaatsen die daarvoor bestemd zijn (aanplakzuilen). De gemeente beschikt over 2 aanplakzuilen. Affiches voor de aankondiging van culturele, creatieve, sportieve of recreatieve activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeente, kunnen geplakt worden op de aanplakzuil geplaatst aan de Kristoffelzaal (Heide) en aan jongerengemeenschap Scharnier (Meistraat).

Voor wie?

Voor organisatoren van evenementen en activiteiten.

Hoe aanvragen?

  • per e-mail
  • Schriftelijk

Indien uw aanvraag tot tijdelijke publiciteit kadert in een activiteit of evenement waarvoor u een toelating nodig heeft of een verplichte melding dient te doen, moet u deze aanvragen via de gemeentelijke evenementenkluis. 

Indien uw aanvraag tot tijdelijke publiciteit niet kadert in een activiteit of evenement waarvoor u een toelating nodig heeft of een verplichte melding dient te doen (bijv. privé-evenement), kan u het aanvraagformulier ‘publiciteit langs openbare weg’ gebruiken.

U vult het aanvraagformulier in en bezorgt dit aan de afdeling grondgebiedzaken.