Proefopstelling met tractorsluis in Avoortstraat in Dessel

Gepubliceerd op donderdag 10 november 2022 10.43 u.
Deze week werd een proefopstelling met tractorsluis geplaatst in de Avoortstraat in Dessel. Het gedeelte van Avoortstraat tussen Molenhei en Geelsebaan (N118) zal dus voor autoverkeer enkel bereikbaar zijn via Geelsebaan (N118). Fietsers en voetgangers kunnen nog wel gewoon passeren.

Project gedeelde landbouwwegen

Eind vorig jaar stapte het Lokaal Bestuur mee in het project ‘Gedeelde landbouwwegen’ van de provincie Antwerpen. Met het project 'Gedeelde landbouwwegen' wordt enerzijds geëxperimenteerd met infrastructuuringrepen op landbouwwegen om de veiligheid van zwakke weggebruikers te vergroten zonder de bereikbaarheid van landbouwgronden in het gedrang te brengen. Daarnaast maakt een campagne landbouwers duidelijk hoe imposant zo'n landbouwvoertuig is voor fietsers en wandelaars, terwijl zwakke weggebruikers begrip krijgen voor de omvang van zulke voertuigen en de plaats die ze innemen op landbouwwegen. De resultaten hiervan werden verwerkt in een digitaal vademecum zodat we hier direct mee aan de slag konden.

Molenhei en de Avoortstraat werden hierbij als mogelijke conflictsituaties voorgesteld. Na overleg werd de Avoortstraat gekozen om hier een proefopstelling te plaatsen.

Aan de hand van het digitaal vademecum dat werd opgesteld, is er beslist om een proefopstelling met een tractorsluis te plaatsen ter hoogte van de in-/uitrit Molenhei. De gemeenteraad van 21 april 2022 heeft hier goedkeuring aan gegeven.

De aanleg van de sluis was voorzien voor mei 2022, maar wegens het niet beschikbaar zijn van de juiste materialen is er toen beslist om tijdelijk betonblokken te plaatsen langs de kant van de Geelsebaan. Deze betonblokken zijn bij de aanleg van de proefopstelling verwijderd.