Risicocode natuurbranden: code GROEN

Het risico op natuurbranden wordt dagelijks geëvalueerd op basis van verschillende informatiebronnen waaronder de brandwaarschuwingsindex, berekend door de Meteo Wing van Defensie (meetapparatuur onder andere in Deurne en Kleine-Brogel). Hieraan worden vier risicocodes gekoppeld uitgedrukt in een kleurcode, die verband houden met de mate van toezicht en paraatheid van brandweerdiensten, natuurbeheerders en andere hulpdiensten.

De risicocodes worden per provincie bepaald en zijn geldig voor alle bos- en natuurgebieden in die provincie. De brandgevoeligheid van gebieden is afhankelijk van de tijd van het jaar en de aanwezige vegetatie, bv. afgestorven vegetatieresten van grassen, varens, riet, … op het einde van de winter of droge vegetatietypes zoals heide en naaldbossen in de zomer.

Wat kan je als bezoekers doen bij verhoogd risico?

In periodes van verhoogd brandgevaar vragen we aan iedereen om extra alert en voorzichtig te zijn. Zoals altijd is het verboden om vuur te maken of om sigarettenpeuken op de grond te gooien.

GROEN: weinig gevaar

Er is geen bijzonder risico op natuurbrand. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer uit op normale sterkte.

GEEL: gevaar

De natuur begint droger te worden waardoor het risico op natuurbrand groter wordt. Natuurbeheerders en brandweer zijn waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer uit op aangepaste sterkte.

ORANJE: hoog gevaar

Het is erg droog en brandgevaarlijk in de natuur. Wees voorzichtig, rook niet in natuur- en bosgebieden. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Vuur maken is verboden. Natuurbeheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet.

ROOD: acuut hoog gevaar

Het is extreem droog en acuut brandgevaarlijk in de natuur. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot natuur- en bosgebieden afgeraden. Vuur maken is verboden. Natuurbeheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer altijd uit met groot materieel. Er wordt extra materieel en mankracht ingezet.

Je kan tijdens de brandgevoelige periodes de risicocode checken op www.natuurenbos.be/waarschuwingen.