Kampvervoer

De gemeente zorgt voor het vervoer van kampmateriaal naar jeugdkampen van de jeugdbewegingen in samenspraak met de jeugdraad.

Aanvragen voor kampvervoer dienen tijdig ingediend te worden bij de jeugddienst.