Gemeentelijke speelterreinen

De gemeente heeft in de loop van de jaren een aantal wijkspeelpleintjes uitgebouwd. Deze pleintjes hebben niet alleen een speelfunctie, maar vormen ook een ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners.

Alle speeltoestellen moeten voldoen aan de huidige wetgeving op gebied van veiligheid. Om de veiligheid te blijven garanderen, zijn er regelmatig gemeentelijke controles. De veiligheidsadviseur van IOK controleert ook jaarlijks de speelterreinen en speeltoestellen in verband met eventueel uit te voeren herstellingen en aanpassingen.

Indien u schade vaststelt aan een toestel, afsluiting of speelomgeving, dan kan u dit melden bij de vrijetijdsdienst. Als het over een toestel gaat, meldt u best de nummering van het identificatieplaatje op het toestel.

Als we samen een oogje in het zeil houden, zal er veel minder vandalisme voorkomen en kunnen de kinderen van de wijk in alle veiligheid spelen en ravotten.

Een overzichtslijst van de gemeentelijke wijkspeelpleinen: 

  • Lopelandstraat
  • Vogelzangstraat
  • Campfortstraat
  • Kerkstraat
  • Alfons Smetstraat
  • Bottelstraat
  • Skateterrein Sportpark Brasel
  • Pastorijstraat
  • Speelterrein TC Spinnis
  • Speelbos Sas4-Toren