Affiches aanplakken, reglementering

Affiches voor de aankondiging van culturele, creatieve, sportieve of recreatieve activiteiten die plaatsvinden binnen de gemeente, kunnen geplakt worden op de aanplakzuil geplaatst aan de Kristoffelzaal (Heide) en aan jongerengemeenschap Scharnier (Meistraat).