Natuurgebied "Het Groesgoor"

Langs de oevers van het kanaal Kwaadmechelen-Schoten vind je het natuurgebied “Het Groesgoor”. Als je je ogen goed de kost geeft, merk je de typische begroeiing langs de waterweg. Alles wat je ziet, zowel water als natuur, is het werk van de mens. Vijftien jaar had men nodig, van 1844 tot 1859, om deze vaart met de schop te graven. Met het graven van dit kanaal werden de dorre Kempense gronden met hun zure bodem wat vruchtbaarder gemaakt door ze te bevloeien. Vandaar de talrijke sloten en grachtjes in dit gebied.

Na de aanleg van het kanaal werden beplantingen uitgevoerd. In die tijd experimenteerden de planters graag met verschillende soorten. Je vindt in het Groesgoor, langs het kanaal, dan ook een variatie aan planten en bomen.