Natuurgebied "Het Goor"

Het Goor, eertijds een 100 ha groot moerasgebied, werd tijdens de Eerste Wereldoorlog in bouw- en weilanden omgezet. Tussen 1934 en 1938 werden er door het gemeentebestuur visvijvers aangelegd. Eén vijver werd in 1936 verhuurd en deed al snel dienst als zwem- en roeivijver, het Campina Strand genaamd.

Het natuurgebied is een harmonische afwisseling van open plassen met rietgordel en broekbossen, Canadabossen en akkers. Aan de grens met het Kempens kanaal vind je statige bomenrijen terug.