Historisch gemeentehuis

Het historisch gemeentehuis was niet het eerste gemeentehuis van Dessel. Nadat Dessel een zelfstandige gemeente werd, drong de bouw van een gemeentehuis zich op. Wanneer het eerste gemeentehuis gebouwd werd is niet met zekerheid geweten, vermoedelijk tussen 1805 en 1810. Op de markt tegen het kerkhof aan, met de voorgevel naar de markt werd een gebouw opgetrokken met twee kamers en in het midden een hal. De ene kamer deed dienst als gemeentehuis, de andere als schoollokaal. Dit allereerste gemeentehuis werd afgebroken in 1934. Op 6 mei van dat jaar werd het nieuwe gemeentehuis in neorenaissancestijl ingewijd.

Tussen 1934 en 1996 waren de administratieve diensten in dit gebouw gevestigd. In 1996 verhuisden zij naar het nieuwe administratieve centrum “De Plaetse”.

Het historisch gemeentehuis wordt nog steeds gebruikt voor huwelijken, jubileums, ed. Ook zijn er nog enkele diensten gehuisvest zoals vzw Stora, PWA en de Heemkundige Kring “De Griffioen”.

De eerste plannen voor het bouwen van een nieuw gemeentehuis dateren van 1909. Er werden een plan en een bestek opgemaakt, maar het grote twistpunt was de plaats waar het gemeentehuis moest komen. In 1910 werd beslist om de bouw uit te stellen. Pas in 1927 verscheen het punt terug op de agenda. De bouw van het gemeentehuis kostte 440 900 frank. Om de kosten te dekken verkocht de gemeente 15 hectaren dennenbomen voor 300 000 frank.

De inhuldiging van het toen nieuwe gemeentehuis ging gepaard met een stoet van 42 muziekmaatschappijen.

bron: Dessel, anno… - deel 2, een publicatie van Heemkundige Kring De Griffioen Dessel vzw