Begraving niet inwoners

Personen die niet in Dessel wonen en toch een Desselse begraafplaats als hun laatste rustplaats verkiezen, dienen hiervoor een gemeentelijke belasting te betalen.

Kostprijs

  • 750 euro voor een begraving in volle grond
  • 500 euro voor een begraving in het urneveld
  • 500 euro voor een bijzetting in een columbariumnis
  • 250 euro voor een uitstrooiing