Attest van erfopvolging

Bij een overlijden is niet meteen duidelijk wie de rechtsopvolgers zijn en worden de bankrekeningen van de overledene automatisch geblokkeerd. Om deze te laten deblokkeren, is een attest van erfopvolging nodig.

Hoe aanvragen?

Aanvragen voor een attest van erfopvolging worden gericht aan:

Registratiekantoor Turnhout
Gemeentestraat 11
2300 Turnhout
Tel. 02/ 57 816 20
Email. rzsj.kantoor.turnhout1@minfin.fed.be

Open van 9 tot 12 uur