Militiegetuigschrift

Een militiegetuigschrift of stamboekuittreksel is een getuigschrift dat bevestigt dat de militiewetten voldaan zijn. Het wordt uitgereikt door het Ministerie van Defensie. Sinds 1 januari 2006 is het militiegetuigschrift niet meer vereist voor betrekkingen bij de Staat, de provincie en de gemeente. Soms kan een militiegetuigschrift nodig zijn voor de pensioenaanvraag.

Het militiegetuigschrift wordt enkel uitgereikt aan mannen die geboren zijn vóór 1 januari 1976. Mannen geboren na 1 januari 1976 kunnen een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat ze niet onderworpen zijn aan de legerdienst.

Hoe aanvragen?

Het aanvragen van een militiegetuigschrift kan enkel bij de militaire overheid, niet bij de gemeente.

Online

Vul een aanvraagformulier in op volgende website www.mil.be/stamboekuittreksel

Per post

Stuur een schriftelijke aanvraag naar onderstaand adres met de vermelding van volgende gegevens: naam, voornaam, rijksregisternummer, adres en eventueel het stamboeknummer.

Ministerie van Defensie
Sectie Notariaat Centrale dienst van het stamboek (HRG – A/N)
Kwartier Koningin Astrid Bruynstraat 1
1120 Brussel