Aangifte van een adreswijziging

Als u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de acht werkdagen aangeven bij de dienst Burgerzaken van uw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist moet u dit aangeven.

Voorwaarden

U kunt de verhuis pas aangeven als u ook effectief verhuisd bent.

Hoe aanvragen?

Om de adreswijziging voor het hele gezin door te geven, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.

Om de adreswijziging te kunnen doorgeven hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig met uw rijksregisternummer. Van alle personen die verhuizen, dient het rijksregisternummer te worden doorgegeven, alsook van de personen die eventueel reeds op het aangegeven adres wonen.

Als een niet-ontvoogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het ouderlijke gezag uitoefent.

Na de aangifte controleert een wijkagent of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuwe adres en dient u zich na 4 werkdagen op de dienst Bevolking te melden om uw identiteitskaart te laten aanpassen. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

Vanaf het moment dat uw identiteitskaart aangepast is, kunt u alle andere instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen. De dag van aangifte is de datum van inschrijving op het nieuwe adres.

Kostprijs

Het aangeven van een adreswijziging is gratis.

Wat meebrengen?

Uw elektronische identiteitskaart met pincode.