Wat te doen bij een ramp?

Indien u getuige bent van een ramp bel het hulpcentrum 100 – 101. 

Wat moet u vermelden?

  • Vermeld het juiste adres van de plaats waar de ramp zich voordoet.
  • Geef de juiste informatie over de ramp (soort ramp).
  • Probeer de omvang van de ramp te omschrijven, probeer het aantal slachtoffers in te schatten.
  • Beantwoord de vragen op een duidelijke manier.

Alle gesprekken die bij de alarmcentrale binnenkomen, worden opgenomen om ze terug te kunnen beluisteren. De centrale registreert het meldnummer. Daarmee kan zo nodig worden teruggebeld naar de melder voor nadere informatie. Dit dient ook om misbruik tegen te gaan.