Wat moet u doen bij schuilen of evacueren?

 • Volg de aanwijzingen van hulpverleners.
 • Vermijd onnodige telefoons.
 • Laat uw kinderen op school, jeugdvereniging, sportvereniging, …

 Bij schuilen:

  • Sluit ramen, roosters en deuren
  • Schakel het ventilatiesysteem in uw woning uit
  • Bied voorbijgangers een schuilplaats.
  • Luister naar radio en tv.

 Bij evacuatie:

  • Neem geld, identiteitspapieren, verzekeringspapieren. medicijnen, kleding en toiletspullen mee.
  • Neem indien nodig babyvoeding mee.
  • Sluit gas, licht en water af.
  • Sluit ramen, roosters en deuren.
  • Controleer of uw buren weten dat er een evacuatie plaatsvindt.
  • Neem zoveel mogelijk anderen mee.
  • Volg de route die de politie aangeeft.
  • Ga naar het opvangcentrum dat de politie meedeelt of ga naar familie of vrienden buiten het rampgebied. Laat de overheid weten waar u verblijft zodat zij u kunnen contacteren over de verdere evolutie van de situatie.

Om ongerustheid bij familieleden en kennissen te voorkomen, is het raadzaam hen op de hoogte te stellen van uw verblijfplaats. Als u gebruik maakt van thuiszorg of andere zorg, denk er dan aan deze instanties te informeren over uw afwezigheid tijdens de evacuatie.

Voor kinderen die op school en op de crèche zijn, wordt speciaal vervoer geregeld. De leerkrachten en opvoeders zorgen voor uw kinderen en zullen u contacteren waar uw kinderen naartoe zijn gebracht.

Er zijn speciale voorzorgsmaatregelen getroffen voor hulpbehoevenden, bejaarden voor mensen die in groepen samen zijn. De leiding van de instelling geven in dit geval de nodige instructies.

Terugkeer naar huis

 • Keer pas terug wanneer de politie u hiervoor de toelating heeft gegeven.
 • Volg de route die door de politie wordt aangegeven.

Aandachtspunten 

 • Zorg voor een radio op batterijen.
 • Vermijd onnodige telefoons.
 • Controleer of uw buren geen hulp nodig hebben.
 • Maak voorafgaandelijk afspraken met de buren (vooral hulpbehoevenden, bejaarden).
 • Indien u niet thuis bent, ga niet naar het rampgebied.
 • Laat uw kinderen op school, jeugdbeweging, sportvereniging, .. Ze worden daar goed opgevangen.