Veiligheidscel

De uitvoering van rampenbestrijding is in eerste instantie opgedragen aan de diensten die ook met de dagelijkse hulpverlening belast zijn. Primair zijn dit de brandweer, de politie en de organisaties op het terrein van de spoedeisende medische hulpverlening.

Een effectieve rampenbestrijding vergt nauwe samenwerking tussen de betrokken disciplines. Die samenwerking komt uitsluitend tot stand als de voorbereiding op de rampbestrijding interdisciplinair wordt aangepakt.

Hoe verhoudt de maximale hulpbehoefte in geval van een noodsituatie zich tot de bestaande operationele kwaliteit en capaciteit op het gebied van rampenbestrijding? En hoe kunnen we de tekortkomingen bijsturen? Door een voortdurende evaluatie van het veiligheidsbeleid probeert de veiligheidscel antwoorden te krijgen op deze vragen.

 De veiligheidscel is belast met volgende taken:

  • Actualiseren van de nood- en interventieplannen.
  • Opmaken van de risico-inventaris en – analyse.
  • Organiseren van oefeningen.
  • Evalueren van noodsituaties en oefeningen.
  • Organiseren van de voorafgaande informatie over de noodplanning.