Rijbewijs na verlies, diefstal of beschadiging

Is uw rijbewijs verloren gegaan, gestolen of beschadigd? Ga het verlies/de diefstal eerst aangeven bij de politie en kom dan persoonlijk langs op de dienst burgerzaken met het papier van aangifte van verlies/diefstal. In geval van beschadiging hoeft u niet naar de politie maar komt u direct naar de dienst burgerzaken.

Kostprijs

25 euro

Wat meebrengen?

  • Identitetiskaart
  • Politieattest van verlies of diefstal
  • Oud rijbewijs, als u een beschadigd exemplaar omruilt
  • 1 recente pasfoto die voldoet aan de wettelijke eisen, als de foto op uw identiteitskaart niet meer gelijkend is