Werelddag tegen Tabak - 31 mei

Ieder jaar is het op 31 mei internationale dag tegen tabak. De Wereldgezondheidsorganisatie zet de schadelijke gevolgen van passief roken in de kijker en ijvert voor een rookvrije omgeving. Rookverbod gaat niet over het inperken van rechten. Integendeel. Het gaat over het beschermen van mensen hun gezondheid.

Op volgende websites kan u terecht voor rookstopondersteuning:
www.rookstopaanbod.be
www.tabakstop.be
www.erkendetabakologen.be