Kerk van de Heilige Familie

Op 15 september 1935 werd de kerk van de heilige familie in het gehucht Witgoor plechtig ingezegend. Op 29 maart 1936 werd er voor het eerst orgel gespeeld. Het orgel is afkomstig uit de kerk van Retie en werd in 1979 geklasseerd. De orgelkast dateert van 1730 en het muziekmondstuk van de pijpen dateert van 1630. De kerk van Witgoor wordt reeds van bij de stichting bediend door paters van Postel.

De kerk werd ontworpen door architect Stan Leurs en getuigde van een vooruitstrevende architectonische opvatting. Wanneer in werken over moderne bouwkunst de naam van Leurs vemeld wordt, wordt ook meestal naar zijn verwezenlijkingen in Witgoor verwezen