Tetanus- en difteriecampagne voor 26-jarigen

Het is belangrijk om de vaccinatiegraad van tetanus (klem) en difterie (kroep) op peil te houden. Deze ziekten komen niet of nauwelijks meer voor in ons land, omdat sinds 1959 massaal is ingeënt tegen deze aandoeningen. Vanaf 1984 is er geen enkel geval meer vastgesteld in Vlaanderen.

Om een blijvende bescherming te kunnen garanderen moet om de tien jaar een herhalingsvaccin ingespoten worden. De laatste toediening gebeurde normaal in schoolverband, op de leeftijd van 16 jaar, via de CLB-arts of – als de ouders dit wensten – via de huisarts.

Het is van belang deze inenting te herhalen op de leeftijd van 26 jaar. Meld je aan bij de huisarts of een arts naar keuze. Die gaat na of een nieuwe vaccinatie nodig is. Ook volwassenen van een andere leeftijd, die niet in orde zijn met deze vaccinatie, vragen best raad aan hun huisarts.