Gezonde gemeente

Wat is een gezonde gemeente? 

De omgeving waarin iemand zich bevindt heeft een belangrijke invloed op de (on)gezonde keuzes die hij of zij maakt. Daarom speelt een stad of gemeente een belangrijke rol in het promoten van een gezonde leefstijl en het creëren van een gezonde leefomgeving. Zoals het organiseren van bijvoorbeeld een rookstopcursus, het aanbieden van gezonde tussendoortjes in de buitenschoolse kinderopvang of het aanleggen van kwaliteitsvolle wandel- en fietsinfrastructuur.

Het VIGeZ (Vlaams instituut voor gezondheidspromotie en ziektepreventie) en de Vlaamse Logo’s (Lokaal gezondheidsoverleg) willen met de kadermethodiek ‘Gezonde Gemeente’ alle deelnemende Vlaamse steden en gemeenten helpen in het stapsgewijs uitbouwen van een meer duurzaam lokaal gezondheidsbeleid.

In klare taal proberen we dus in Dessel steeds na te denken over hoe we de gezondheid van onze burgers kunnen verbeteren. Dat kan door acties zijn (10.000 stappen, stoppen met roken,…), door preventief onderzoek (borstkankerscreening,…), door infosessies of zelfs door het voorzien van sportinfrastructuur. We worden hierin geholpen door Logo Kempen, maar ook door onze plaatselijke gezondheidsmedewerkers (artsen, apothekers, verplegers,…).