Kapel van het Heilig Kruis

Naast de kerk van het centrum had vroeger elk gehucht ook een eigen kapel. Alleen de kapel van de Heide staat er nog. Over de stichting van deze kapel schreef pastoor Wuydts in de 18e eeuw het volgende: "Op het einde van de vasten van het jaar 1704 maakte men op het landelijk gehucht, in de volksmond de heyde, een berg ongeveer in het midden van de huizen. Deze berg werd Calvarieberg genoemd. Op paaszaterdag 21 maart, trokken we in processie naar die berg, plaatsten er een kruis en bevestigden daarop het beeld van de gekruisigde Christus. Dit deden we met uitdruk¬≠kelijke toestemming van de Heer Vicarius van 's Hertogenbosch, Petrus Govarts, op grond van sessie 25 in het decreet over de aanroeping van relikwieën van de heiligen."