Het kanon van Dessel

Meer dan 150 jaar geleden had Dessel een eigen kanon! Niet om het grondgebied en de inwoners te verdedigen, maar wel om bij feesten en plechtigheden vreugdeschoten te lossen. Het kanon was in 1865 gemaakt door de smid Antoon Verdonck (1803-1874) die aan de Hamerplaats tussen de Kwademeer en de Hofstraat woonde.

In 1865 werd kunstschilder Karel Ooms op twintigjarige leeftijd laureaat aan de Koninklijke Academie van Antwerpen. Deze gebeurtenis ging in Dessel niet onopgemerkt voorbij. Het hele dorp stond in rep en roer. Dessel zou zijn zoon een onvergetelijke thuiskomst bezorgen. Iedereen schoot in actie om het dorp te versieren voor de plechtige ontvangst van de jonge veelbelovende schilder op donderdag 11 mei 1865. Het kanon werd dus speciaal voor de thuiskomst van Karel Ooms gemaakt. Aan bijna elke woning in het centrum van het dorp hingen opschriften, gedichten en verzen ter ere van de schilder.

Het kanon zou nog jaren dienst doen. Het werd voor het laatste gebruikt in Retie in 1886 bij de ontvangst van de aartsbisschop van Mechelen. De Retienaren gebruikten echter te veel poeder en na 21 jaren trouwe dienst gaf het kanon van Dessel zijn geest.

In 2011 loste Retie zijn 125 jaar oude schuld in. De toenmalige burgemeester van Retie overhandigde een nieuw kanon aan Dessel. Het kanon werd in stoet van Retie naar Dessel gebracht. De ongeveer 200 deelnemers aan de stoet waren gekleed in historische kledij, “anno 1900”. De stoet werd begeleid door heel wat Desselse en Retiese verenigingen en het college van burgemeester en schepenen van Dessel en Retie. Sindsdien staat het kanon te pronken op zijn sokkel op het Hamerplein.

bron: Dessel, anno… - deel 2, een publicatie van Heemkundige Kring De Griffioen Dessel vzw