Ruimtelijk structuurplan

Een ruimtelijk Structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie. Verder bestaat een structuurplan uit gerichte acties op korte termijn. De derde pijler van het structuurplan is gericht op het communicatietraject. Er worden ruimtelijke structuurplannen opgemaakt op drie planningsniveaus:

Het is een lijvig rapport dat bestaat uit teksten, schetsen en kaarten. Formeel bestaat een structuurplan uit drie delen. Het informatief gedeelte geeft inzicht in de bestaande toestand, het richtinggevend gedeelte schetst het toekomstbeeld en het bindend gedeelte geeft aan tot welke acties, initiatieven en projecten de overheid zich werkelijk verbindt.