Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) werkt een structuurplan verder uit tot op perceelsniveau en geeft een mogelijke bestemming aan. Visies vanuit het structuurplan worden omgezet naar concrete bestemmingen met stedenbouwkundige voorschriften. Het kan dus vastleggen welke activiteiten er mogen plaatsvinden, waar er al dan niet gebouwd mag worden en volgens welke voorschriften. Ze vormen de basis voor omgevingsvergunningen.

De drie planningsniveaus (gewest, provincie en gemeente) kunnen elk hun eigen ruimtelijke uitvoeringsplannen of RUP’s opmaken. Vlaamse ruimtelijke uitvoeringsplannen leggen materies van Vlaams belang vast. Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen leggen deze van provinciaal belang vast. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen leggen materies van lokaal belang vast.

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Historisch gegroeid bedrijf NZM GRIT NV in Dessel (klik hier voor meer informatie)

Communicatiecentrum voor het geïntegreerd project van oppervlakteberging in Dessel voor het Belgisch laag- en middelactief kortlevend afval (klik hier voor meer informatie)

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

PRUP Afbakening kleinstedelijkgebied Mol (klik hier voor meer informatie)

PRUP Stenehei Fase I (klik hier voor meer informatie)

PRUP Stenehei Fase II (klik hier voor meer informatie)

PRUP Pinken (klik hier voor meer informatie)

PRUP Kempense Meren (Klik hier voor meer informatie)

PRUP Wegverbinding N18-N118 (Klik hier voor meer informatie)

PRUP Regionale ontsluiting Geel bis (Klik hier voor meer informatie)

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

RUP Sportcentrum Brasel

RUP wijk Brasel

RUP zonevreemde recreatie

RUP Goormansdijk - Hoogvelden

RUP Maes Beton