Regularisatie

Een regularisatievergunning is een vergunning voor werken die zonder de nodige vergunning(en) werden uitgevoerd.

De aanvraag tot regularisatie bestaat uit dezelfde documenten dan de gewone stedenbouwkundige aanvraag. Verder bevat de aanvraag tot regularisatie een kopie van de pv’s, administratieve beslissingen en rechterlijke beslissingen.