Zorgwonen

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat er maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.

Voorwaarden

Uw woning is een zorgwoning als voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • In de bestaande woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd.
 • De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning.
 • De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwoning niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning.
 • De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s).
 • De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
  • ofwel ten hoogste twee oudere personen van 60 jaar of ouder
  • ofwel ten hoogste twee hulpbehoevende personen:
   • personen met een handicap
   • personen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering
   • personen die hulp nodig hebben om zelfstandig te wonen.
 • De zorgbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.

Hoe aanvragen?

Wie een zorgwoning wil inrichten moet dit aangeven bij de gemeente. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, registreert de gemeenteĀ in het Rijksregister dat uw woning een zorgwoning is. Alle instanties die gebruik maken van de gegevens van het Rijksregister zijn zo ook op de hoogte van de woonsituatie en houden hiermee rekening voor bijvoorbeeld bij de berekening van een premie of uitkering.