Verhuren aan een sociaal verhuurkantoor

U kan uw woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK). Zij verhuren het voor u verder en nemen heel wat beslommeringen van u over, zoals:

  • de keuze van de huurder en het huurcontract
  • de opmaak van een plaatsbeschrijving en andere administratieve taken
  • de inning van de huur
  • de brandverzekering
  • de organisatie van eventuele herstellings- en onderhoudswerkzaamheden voor rekening van de huurder
  • de begeleiding van de huurder indien nodig

Voordelen 

Het SVK huurt uw woning om deze onder te verhuren en is dus zelf hoofdhuurder. Bijgevolg is het SVK verantwoordelijk voor alle huurverplichtingen. Als eigenaar loopt u dus niet het risico geen (of laattijdig) huurgeld te ontvangen of verzeild te raken in lastige en dure gerechtelijke procedures. Het SVK staat garant voor de maandelijkse stipte betaling van de huur.

Het sociaal verhuurkantoor zorgt indien nodig ook voor de minder aangename contacten met de huurder zoals uithuiszetting of opvolging van wanbetalingen.

Verhuren via een SVK biedt nog tal van andere voordelen. Zo wordt u belast op het kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten en ziet het SVK toe op het onderhoud van uw woning.

En wat als uw woning nog moet worden opgeknapt? Ook dan kan samenwerken met een SVK interessant zijn. De Vlaamse overheid voorziet verschillende premies (verbeteringspremie, renovatiepremie,…). Er is ook een belastingvermindering voor verhuurders die werken uitvoeren in woningen die ze verhuren aan een SVK. Informeer bij SVK Zuiderkempen voor welke premies u als eigenaar in aanmerking komt.

Verhuren via een SVK kan ook een oplossing zijn om langdurige woningleegstand en eventuele opname in het leegstandsregister te vermijden.

Meer info

Sociaal Verhuurkantoor Zuiderkempen
Antwerpseweg 1A bus 1
2440 GEEL
tel. 014 56 27 00
e-mail svkzuiderkempen@iok.be
www.sociaalverhuurkantoor.be