Verbouwen, meldingsplicht

Als u werken gaat uitvoeren waar geen omgevingsvergunning voor nodig is, bent u verplicht deze werken te melden aan de gemeente. Het gaat hier om volgende werken:

  • stabiliteitswerken die uitgevoerd worden aan zijgevels, achtergevels en daken van hoofdzakelijk vergunde gebouwen
  • het oprichten van bijgebouwen, van maximum 40m², die aangebouwd worden aan de hoofdzakelijk vergunde woning
  • Het verbouwen of uitbreiden van een bestaand, hoofdzakelijk vergund industrieel of ambachtelijk bedrijf, gelegen in industriegebied

Het volledig vrijstellingsbesluit kan u nalezen op de website van de Vlaamse Overheid.

 

Hoe aanvragen?

Voor een melding moet u, zoals voor een aanvraag omgevingsvergunning , een dossier samenstellen. Afhankelijk van de werken moet een architect de plannen tekenen. Alle informatie en documenten kan u verkrijgen bij de bouwdienst. U kan de wetgeving over de melding downloaden op de website van de Vlaamse overheid.