Patrimoniumdocumentatie

Bij de administratie van de patrimoniumdocumentatie kan u terecht voor vragen/documenten omtrent onroerende goederen.

Welke documenten kan u zelf raadplegen?

Het kadastraal plan
Het kadastraal plan kan online geraadpleegd worden via https://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/

My Minfin
Via My Minfin kan u onderstaande zaken raadplegen:
o Het kadastraal inkomen van uw onroerende goederen
o Uw akten (bv. Bij verkoop, schenking,..)
o Uw huurcontract

Via My Minfin kan u gemakkelijk een kadastraal uittreksel aanvragen. Meer informatie over de mogelijkheden en de tarieven hiervan, vindt u op
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/een-kadastraal-uittreksel-nodig-
%E2%80%93-vraag-uw-uittreksel-aan-myminfin 

Voor overige informatie kan u contact opnemen met de administratie van de
patrimoniumdocumentatie.

De administratie Patrimoniumdocumentatie bestaat uit 4 diensten nl.:
- administratie MEOW (voorheen kadaster)
Bij deze dienst kan u terecht met vragen over percelen.
- administratie Rechtszekerheid (voorheen registratie)
Bij deze dienst kan u terecht met vragen over eigenaars.
- dienst Informatieverzameling en Uitwisseling (dienst voor datauitwisseling).
Bij deze dienst kan u terecht met vragen over aflevering van digitale gegevens in
massa zoals aanvragen betreffende de prospectie en/of andere commerciële
doeleinden, zoals de plaatsing van gsm-antennes.De aanvraag kan rechtstreeks
gemaild worden aan datadelivery.ivu-cei.patdoc@minfin.fed.be.

Voor vragen betreffende de dienst MEOW en Rechtszekerheid kan je altijd in de infocenters
(https://financien.belgium.be/nl/site/infocenters) terecht.

Vragen kunnen ook gesteld worden via het algemeen telefoonnummer van het
contactcenter: 0257 257 57 (elke werkdag van 8.30 tot 17 uur)

Inlichtingen betreffende de bevoegdheden van de diensten kunnen online opgezocht
worden => https://ccff02.minfin.fgov.be/annucomp/main.do