Geografisch informatiesysteem (GIS)

Een geografisch informatiesysteem of kortweg GIS is een computersysteem dat de mogelijkheid biedt om data van bepaalde plaatsen en zijn kenmerken bij te houden, te gebruiken en overzichtelijk weer te geven.

Een GIS is in staat om verschillende informatielagen te combineren en te tonen zodat de gebruiker een beter overzicht heeft van de gegevens die aan een locatie gekoppeld zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn het kadaster, het gewestplan, de wegen, de waterlopen,...

De bouwdienst houdt het GIS voor Dessel up to date. Het is een handig systeem dat voorlopig vooral gebruikt wordt door gemeentelijke diensten zoals bouwdienst, technische dienst, milieudienst,…

De Vlaamse overheid heeft ook GIS-kaarten die toegankelijk zijn voor iedereen via www.geopunt.be.