Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het structuurplan is een beleidsdocument, waarin de toekomstvisie en afspraken over de verdeling van de ruimte en het toekomstig ruimtegebruik in Dessel verwerkt zijn. Het biedt een antwoord op vragen als: wat met wonen, winkels of bedrijvigheid, waar is ruimte voor jeugd en sport, welke natuurwaarden willen we absoluut beschermen, hoe is ruimte voor landbouw te vrijwaren. Dat betekent dus niet alleen ‘beschermen, beperken en verbieden’, maar ook ‘mogelijk maken, ontwikkelen, stimuleren’.

In 2010 trad het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan officieel in voege. Het gemeentebestuur zal nu starten met de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarvan de volgorde van belang nog bepaald zal worden.