Controle milieuvergunningsplichtige inrichtingen klasse 2 en 3

De gemeente beschikt over een ambtenaar die bevoegd is voor de controle van milieuvergunningsplichtige inrichtingen klasse 2 en 3. Milieuambtenaar Joris Pelgrims heeft hiervoor de nodige opleiding gevolgd en werd hiervoor aangesteld door de gemeenteraad en beëdigd door de Vrederechter.

De gemeente is eveneens aangesloten bij IVMK (Intergemeentelijke Vereniging voor Milieuhandhaving Kempen) waarmee de gemeentelijke toezichthouder samenwerkt.