Hakselen van snoeihout

Desselaars kunnen tweemaal per jaar hun snoeihout laten hakselen op het vroegere containerpark aan de Boshoek. Het hakselen zal telkens gebeuren gedurende een periode van één week, beginnend en eindigend met een zaterdag.

Voor wie?

Desselse inwoners

Voorwaarden

Onder snoeihout wordt verstaan HOUT (dus geen snoeiafval) dat afkomstig is van het snoeien van bomen en grote struiken.


Wat niet onder snoeihout valt:

• alle snoeiafval van klimop, struiken, coniferen, dunne takjes van hagen en dergelijke,…

• riet, bamboe,…

• snoeiafval met doornen

 

Het aangeboden snoeihout moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

• het snoeihout moet afkomstig zijn van tuin en/of plantsoenen gelegen op bebouwde percelen;

• eventueel aanwezige boomstronken moeten vooraf worden verwijderd;

• er mag enkel snoeihout worden aangeboden, dus geen groenafval zoals bloemen e.d.;

Hoe aanvragen?

Gelieve vooraf aan de hakselronde uw naam, adres en dag door te geven aan de gemeentelijke technische dienst in de Pluimstraat via het nummer 014 37 95 52.

Kostprijs

Gratis