Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan

De gemeente beschikt sinds 6 februari 1997 over een GNOP (gemeentelijk natuurontwikkelingsplan). De uitvoering hiervan behoort ook tot de taken van de milieudienst. Dit plan kan ingekeken worden op de milieudienst.