Kapvergunning

Voor het kappen van een hoogstammige boom die zich binnen een straal van 15 meter rond een vergund woongebouw (in woongebied) of een vergund bedrijfsgebouw (in industriegebied) bevindt, heb je een kapvergunning nodig volgens het gemeentelijk kapreglement. Het gemeentelijk kapreglement en het aanvraagformulier kan je onderaan downloaden.

In de andere gevallen moet je hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. Ook voor het ontbossen van een (deel van een) stuk grond moet je een omgevingsvergunning aanvragen.

Hoe aanvragen?

Natuur en Bos pakt uit met de lancering van een nieuw e-loket voor de aanvraag van kapmachtigingen (het kappen van bomen in een bos, zonder dat het bos permanent verdwijnt of een ander gebruik krijgt). Deze digitale toepassing vervangt vanaf 1 februari 2022 het analoge formulier: een belangrijke stap in het vereenvoudigen van de aanvraagprocedure. 

In een kort kennismakingsfilmpje overlopen we in vogelvlucht, en op maat van de meeste aanvragers, de stappen om een aanvraag te doen in het loket.

Vanaf 1 februari 2022 kan je je aanvraag dus indienen via https://eloket.natuurenbos.be/