Kapvergunning - kapmachtiging

Kapvergunning

Voor het kappen van een hoogstammige boom die zich binnen een straal van 15 meter rond een vergund woongebouw (in woongebied) of een vergund bedrijfsgebouw (in industriegebied) bevindt, heb je een kapvergunning nodig volgens het gemeentelijk kapreglement. Het gemeentelijk kapreglement en het aanvraagformulier kan je onderaan downloaden.

In de andere gevallen moet je hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. Ook voor het ontbossen van een (deel van een) stuk grond moet je een omgevingsvergunning aanvragen.

Kapmachtiging

U hebt een kapmachtiging nodig als u wilt kappen in een bos én de kap gebeurt in het kader van bosbeheer, en dus niet met het oog op ontbossing (voor kappingen die leiden tot ontbossing gelden er andere regels).

Hoe aanvragen?

Een aanvraag van een kapmachtiging dient te gebeuren via het e-loket van het Agentschap voor Natuur en Bos (het kappen van bomen in een bos, zonder dat het bos permanent verdwijnt of een ander gebruik krijgt).

In een kort kennismakingsfilmpje overlopen we in vogelvlucht, en op maat van de meeste aanvragers, de stappen om een aanvraag te doen in het loket.