Kapvergunning

Voor het kappen van een hoogstammige boom die zich binnen een straal van 15 meter rond een vergund woongebouw (in woongebied) of een vergund bedrijfsgebouw (in industriegebied) bevindt, heb je een kapvergunning nodig volgens het gemeentelijk kapreglement. Het gemeentelijk kapreglement en het aanvraagformulier kan je onderaan downloaden.

In de andere gevallen moet je hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen. Ook voor het ontbossen van een (deel van een) stuk grond moet je een omgevingsvergunning aanvragen.

Als je bomen wil vellen in een bos of een bosje moet je een kapvergunning aanvragen bij het Agentschap voor Natuur en Bos - Copernicuslaan 1 bus 7 - 2018 Antwerpen. Het nodige aanvraagformulier kan je onderaan downloaden.