DIFTAR, hoe werkt dat?

IOK Afvalbeheer haalt in Dessel het restafval en GFT op via DIFTAR-containers. DIFTAR (geDIFferentieerd TARief) wil een eerlijkere verdeling van de kostprijs voor afval bekomen: wie veel afval aanbiedt, betaalt meer, wie goed sorteert, betaalt minder. 

Om te weten hoeveel afval u precies meegeeft, weegt IOK Afvalbeheer het restafval en GFT bij de ophaling. Wegen is alleen mogelijk met een afvalcontainer die voorzien is van een gegevens-chip.

DIFTAR-containers

Ieder gezin in Dessel heeft een grijze container gekregen voor het restafval en indien gewenst ook een groene container voor GFT. In elke DIFTAR-container zit een gegevens-chip.

DIFTAR-containers horen bij de woning. Neem ze dus niet mee bij een verhuis. Geef ook uw adreswijziging tijdig door aan de milieudienst, zodat de nieuwe bewoner geen afval kan meegeven op uw kosten.

Hoe wordt er gewogen?

Tijdens de ophaalronde wordt de container vóór en na lediging gewogen. Uit het gewichtsverschil is de hoeveelheid afval die u meegeeft, meteen gekend. Afval dat bij lediging in de container achterblijft, wordt dus NIET aangerekend.

Waarvoor dient de chip?

In de chip worden de volgende gegevens opgeslagen:

  • adresgegevens
  • containertype (restafval of GFT) en containergrootte
  • unieke code en unieke containernummer
  • gegevens van de laatste 30 ledigingen (datum + gewicht)

Deze gegevens kunnen onmogelijk gewijzigd worden, zodat fraude te allen tijde uitgesloten is.

Hoe wordt dit afgerekend?

DIFTAR werkt met een voorschotrekening (startbedrag van 50 euro). Elke maand gaat daar de vaste vergoeding af en de kost voor het aangeboden afval (prijs per kilogram).

Van zodra het saldo op je voorschotrekening onder de 10 euro komt, wordt er een nieuwe betalingsuitnodiging gestuurd. Op deze uitnodiging staat een overzicht van uw aangeboden afval per lediging. Het te betalen bedrag wordt berekend op basis van het aangeboden afval van de laatste 3 maanden, zodat u ongeveer een jaar toekomt als u hetzelfde afvalpatroon aanhoudt.

Op www.mijndiftar.be kan u volgende gegevens opvolgen:

  • saldo op uw voorschotrekening
  • uw afvalevolutie
  • overzicht van uw ophalingen
  • ...

Hiervoor moet u eerst registreren met uw rijksregisternummer. Als u geregistreerd bent, krijgt u o.a. ook een e-mail als er in uw straat problemen zijn met de afvalophaling (bv. door het winterweer).

Kostprijs

Per ophaalpunt wordt er een vaste vergoeding aangerekend. Die verschilt voor restafval en GFT.

Bij elke lediging van een DIFTAR-container wordt per kilogram geledigd afval een tarief aangerekend. Ook deze verschilt voor restafval en GFT.

Meer info

IOK Afvalbeheer

DIFTAR infolijn: 0800 97 687 
(gratis nummer, elke werkdag van 8u30 tot 17u)