Compostbak, compostvat, bestelling

Om het thuiscomposteren te stimuleren en op die manier aan afvalpreventie te doen, kunnen bij het gemeentebestuur verschillende composteermaterialen worden aangekocht tegen verlaagde prijzen.

  • Compostbakken

Indien men naast keukenafval ook al zijn tuinafval zelf wil composteren kan men best gebruik maken van compostbakken. Men maakt best gebruik van minimum 2 maar best 3 bakken, zodat het materiaal goed kan worden omgezet. 

  • Compostvaten

Indien men slechts beschikt over een zeer kleine tuin of enkel groenten- en fruitafval wil composteren kan men eveneens gebruik maken van een compostvat. 

Hoe aanvragen?

De bestelling van deze composteermaterialen kan gebeuren bij de financiële dienst in het administratief centrum ‘De Plaetse’ of via onderstaand e-formulier.

Kostprijs

Compostbak: 40 euro per stuk
Compostvat: 30 euro per stuk

Afhandeling

Bij bestelling kan u ofwel cash betalen bij de financiële dienst ofwel via overschrijving na ontvangst van de factuur. Zodra deze factuur is betaald, kunnen de bakken en/of vaten worden geleverd. De levering gebeurt steeds op vrijdagvoormiddag. Voor deze levering moet u niet thuis blijven.

Als u over gaat tot bestelling, verklaart u kennis te hebben genomen van de “Politieverordening betreffende het inzamelen, aanbieden, aanbrengen, lozen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, hoofdstuk VI”.