Afvalophaling, restafval

 

Het restafval wordt om de 14 dagen op maandag opgehaald door IOK Afvalbeheer. Let wel, enkel de grijze DIFTAR-bakken worden geledigd. Deze containers worden vóór en ná lediging gewogen. De kostprijs wordt berekend op basis van het gewichtsverschil.

De afrekening gebeurt via voorafgaandelijke betalingsuitnodigingen vanwege DIFTAR.

Op www.mijndiftar.be kan u volgende gegevens opvolgen:

 • saldo op uw voorschotrekening
 • uw afvalevolutie
 • overzicht van uw ophalingen
 • ...

Hiervoor moet u eerst registreren met uw rijksregisternummer. Als u geregistreerd bent, krijgt u o.a. ook een e-mail als er in uw straat problemen zijn met de afvalophaling (bv. door het winterweer).

Voorwaarden

Als inwoner van onze gemeente moet je je afval sorteren. Elk soort afval heeft een andere manier van verwerking. 

WEL

 • restafval = huisvuil
 • luiers
 • piepschuim
 • mest van kleine huisdieren
 • vuile verpakkingen van papier of karton
 • niet-composteerbaar afval (bv. mosselschelpen)
 • gloeilampen

NIET

 • videobanden (containerpark)
 • gevaarlijke stoffen
 • bestrijdingsmiddelen (KGA op containerpark)
 • munitie
 • vuurwapens
 • gasflessen

Hoe aanvragen?

De grijze container kan u aanvragen op de milieudienst.

Kostprijs

 • jaarlijkse vaste kost: 2 euro/maand
 • 0,28 euro per kilogram

Uitzonderingen

Mijn grijze container is overvol

U stopt het afval in zakken: gebruik geen te grote zakken, ze moeten in de grijze container kunnen om te wegen. 

U telt het aantal zakken en belt uiterlijk drie werkdagen vooraf naar de DIFTAR-informatielijn (0800/97 687). U geeft door waar u woont, hoeveel zakken u buiten zal zetten en wanneer u dat zal doen. Uiteraard kan dit enkel op de voorziene ophaaldata voor restafval.

Op de afgesproken datum zet u de zakken naast uw restafvalcontainer. De zakken worden alleen meegenomen als het aantal overeenkomt met wat u hebt doorgegeven. Anders bestaat de kans dat een passant een extra zak heeft bijgezet en u zijn kilo's moet betalen. De zakken worden in uw restafvalcontainer gestopt en dan gewogen (zoals de rest van uw restafval). Op die manier wordt het gewicht van de extra zakken geregistreerd op de chip van uw DIFTAR- container. Het extra gewicht zal verrekend worden op uw DIFTAR- factuur.

Meer info

Afvalcontainers en DIFTAR 0800 97 687

Afvalophaling, sorteren, compost 014 53 53 53

Recyclagepark Dessel/Retie 014 53 54 43