Afval niet meegenomen

IOK haalt op regelmatige basis worden volgende fracties afval aan huis op:

  • Restafval op maandag om de 14 dagen (in grijze DIFTAR-container)
  • GFT op maandag om de 14 dagen (in groene DIFTAR-container)
  • PMD op maandag om de 14 dagen (in blauwe zakken)
  • Papier en karton op maandag éénmaal per maand (in gele container)
  • Glas op maandag éénmaal per maand (in blauwe bak)
  • Grofvuil (groot huisvuil): viermaal per jaar (wordt enkel opgehaald na telefonische afspraak met IOK Afvalbeheer: ten laatste op vrijdag voor 12 uur drie werkdagen voorafgaand aan de ophaling moet het adres doorgegeven zijn op tel. 014 58 09 96.)

Stond uw afval op tijd buiten en is het niet opgehaald?

Bel dan naar de afvalinfolijn op 014 53 53 53. U krijgt een keuzemenu waarbij u op '1' drukt. U krijgt de ophaaldienst aan de lijn.

Let er wel op dat uw afval op tijd buiten staat en dat het correct gesorteerd is. Als uw PMD niet is meegenomen, kijk dan even of er geen rode sticker op hangt. Dit betekent dat er iets in de blauwe zak zit dat er niet mag inzitten.