Afvalcontainers, activering, levering of blokkering

Voor het aanvragen van een activering, een levering of een blokkering van een restafval- en/of een GFT-container dient men zich te wenden tot de Diftar-informatielijn 0800 97 687 of tot de gemeentelijke milieudienst.