Signalisatie, verkeersmaatregelen bij manifestaties

U wil een manifestatie organiseren in uw buurt en hebt hiervoor tijdelijke verkeersmaatregelen (bijvoorbeeld parkeerverbod, afsluiten van de straat,…) nodig?

Hou er rekening mee dat deze ingebruikname van het openbaar domein moet worden goedgekeurd door het schepencollege en de betrokken wegbeheerder. U vraagt dus best twee maanden vooraf uw toelating aan.

Voor wie?

Iedereen die een manifestatie wil organiseren in onze gemeente.

Voorwaarden

Voor de goedkeuring van de verkeersmaatregelen wordt er rekening mee gehouden dat deze niet ten koste gaan van de openbare veiligheid en met de categorisering van de wegen.

Hoe aanvragen?

Geef uw evenement in via de evenementenkluis.

Kostprijs

Gratis

Afhandeling

De afdeling Grondgebiedzaken vraagt goedkeuring aan de betrokken wegbeheerder en aan het college van burgemeester en schepenen en licht daarna de aanvrager in over de genomen beslissing. De dienst zorgt voor de plaatsing van de nodige signalisatie.