Premie aanleggen groendak

Het gemeentebestuur verleent een premie voor de aanleg van een groendak, voor zover dit niet verplicht wordt door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen.

Voorwaarden

Onder groendak wordt in dit reglement verstaan een extensief groendak (vetplanten-, mos-, gras- en/of kruidendak). Het betreft een daksysteem waarbij minstens een draineerlaag, een substraatlaag en een vegetatielaag aanwezig is. Indien het dak hellend is, is een draineerlaag niet noodzakelijk.

Hoe aanvragen?

Vul het bijgevoegde formulier in en bezorg dit aan de milieudienst.