Signalisatievergunning

Voert u werken uit of laat u werken uitvoeren op het openbaar domein, dan hebt u een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal u moet plaatsen en hoe u dat moet doen.

Voorwaarden

De afdeling grondgebiedzaken beslist op basis van verkeersveiligheid of een vergunning wordt afgeleverd. Indien het advies ongunstig is, zal men naar andere alternatieven moeten zoeken.

De voorwaarden waaraan u moet voldoen zullen opgenomen worden in de signalisatievergunning. 

Pas als de signalisatievergunning in het bezit is van de aanvrager mag de eigen signalisatie geplaatst worden.

Wat meebrengen?

Een plan waarop het werkgebied aangeduid staat en een signalisatieplan of schets.