Grachten, aanvraag tot overwelving

Voor het overwelven van een (gemeentelijke) gracht moet u altijd een aanvraag indienen bij de afdeling Grondgebiedzaken.

Deze aanvraag wordt dan behandeld door het college van burgemeester en schepenen.

Hoe aanvragen?

U dient schriftelijk een aanvraag tot overwelving van een gracht in, vergezeld van foto van de gracht alsook een plan met de aanduiding waar u de overwelving wil aanbrengen.

Afhandeling

De beslissing van het schepencollege wordt toegestuurd, samen met de uitleg welke stappen u nog moet ondernemen.

Wat meebrengen?

  • Schriftelijke aanvraag, foto's en plan met aanduiding overwelving
  • motivatie voor bijkomende meters overwelving