Oprit aanleggen

In het kader van nieuwbouw- en/of verbouwingsprojecten zal de gemeente instaan voor de aanleg van de oprit op het openbaar domein.

Hoe aanvragen?

Gaat het om de aanleg van een eerste oprit met een breedte van maximaal 4 meter, dan kan deze aanvraag gebeuren via onderstaand formulier. Bezorg dit formulier aan de gemeentelijke werkplaats. 

Gaat het om een tweede oprit, een oprit met een breedte van meer dan 4 meter of een verplaatsing van een oprit, dan moet deze aanvraag schriftelijk gebeuren ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen, Hannekestraat 1 te 2480 Dessel. Hiervoor kan hetzelfde formulier gebruikt worden met toevoeging van een foto.

Kostprijs

De aanleg van een eerste oprit met een breedte van maximaal 4 meter is gratis.

Een tweede oprit, een oprit met een breedte van meer dan 4 meter of een verplaatsing van een oprit is betalend.

De retributie bedraagt 40 euro per m2.

Afhandeling

Na goedkeuring door het Schepencollege neemt de technische dienst contact met u op.

Voor een tweede oprit of een oprit met een breedte van meer dan 4 meter ontvangt u een offerte. Indien u akkoord gaat met deze offerte, zullen de werken ingepland worden.