Openbare verlichting, verplaatsing

Indien u uw inrit onmogelijk kan aanleggen omdat er een openbare verlichtingspaal in de weg staat, kan u aan het gemeentebestuur toestemming vragen om deze te laten verplaatsen.

Slechts na akkoord van het gemeentebestuur kan de netwerkbeheerder Fluvius palen en armaturen van de openbare verlichting verplaatsen en dit op kosten van de aanvrager (bouwheer).

Voor wie?

De bouwheer van een perceel waar de openbare verlichtingspaal voor een inrit staat.

Voorwaarden

  • Het moet gaan om een openbare verlichtingspaal die hinderlijk staat voor de enige oprit van de woning, conform de afgeleverde omgevingsvergunning .

  • De netwerkbeheerder voert de verplaatsing enkel uit mits goedkeuring van het gemeentebestuur.

  • Alle kosten voor het verplaatsen én eventueel bijplaatsen van bijkomende verlichtingspunten (bijv. indien door het verplaatsen van de openbare verlichtingspaal het lichtopbrengstschema in het gedrang komt), vallen volledig ten laste van de aanvrager.

Hoe aanvragen?

Schrijf een gemotiveerde aanvraag voor het verplaatsen van een openbare verlichtingspaal (nummer openbare verlichtingspaal vermelden) en verklaar hierin dat u alle kosten, verbonden aan het verplaatsen, zal betalen indien u na ontvangst van de offerte beslist om de werken te laten uitvoeren. Voeg hierbij een kopie van het bouwplan. Bezorg uw aanvraag aan de afdeling grondgebiedzaken.

Kostprijs

De aanvraag van de offerte voor het verplaatsen van de openbare verlichtingspaal is kosteloos.

Indien u beslist om de werken te laten uitvoeren, zullen alle kosten voor het verplaatsen én eventueel bijplaatsen van bijkomende verlichtingspunten (bijv. indien door het verplaatsen van de openbare verlichtingspaal het lichtopbrengstschema in het gedrang komt), aan u worden gefactureerd.