Riolering, aansluiting en onderhoud

In Vlaanderen moet iedere woning verplicht worden aangesloten op de openbare riolering. Alleen Pidpa Hidrosan of het gemeentebestuur mag afvalwater op de gemeentelijke riolering aansluiten. De graafwerken op uw privédomein moet u zelf (laten) uitvoeren.

De eerste aansluiting van een enige eengezinswoning is gratis. Voor een tweede aansluiting of een aansluiting van een ander pand zal Pidpa Hidrosan een offerte opmaken.

Hoe aanvragen?
Vul het aanvraagformulier in op de website van Pidpa.

Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen
Op 21 maart 2019 keurde de gemeenteraad het “Ontwikkelingsreglement Hidrosan” goed. In dit reglement worden de modaliteiten bepaald voor toekomstige verkavelingen en grote projecten. Indien U een verkavelingsproject of een meergezinswoning of eender welk project waarbij meer dan 1 wooneenheid zal gerealiseerd worden moeten de plannen voorafgaandelijk besproken worden met PIDPA en zullen hiervoor kosten worden aangerekend door PIPDA.

Klik hier voor meer informatie over het reglement.