Huurwaarborg

Wil u een woning of appartement huren? Maar is uw inkomen te laag om de huurwaarborg (of bankwaarborg) en/of eerste huishuur te betalen?

Het OCMW van Dessel kan u helpen door u de waarborg en/of eerste huishuur te lenen. Op die manier wil het OCMW van Dessel iedereen de kans geven een gepaste woning te vinden.

Wie kan aanvragen?

Mensen met een beperkt inkomen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • u stemt eerst en vooral in met het sociaal en financieel onderzoek door de maatschappelijk assistent;
  • u hebt recht op een leefloon of een levensminimum of u bevindt zich in een moeilijke financiële situatie;
  • het gaat om een lening , u moet dus bereid zijn om de tussenkomst volledig terug te betalen aan het OCMW. De wijze van terugbetaling wordt besproken met de maatschappelijk assistent.

Hoe aanvragen?

Persoonlijk in het Sociaal Huis, de maatschappelijk assistent gaat na of u er recht op hebt.

Wat dient u mee te brengen?

  • uw identiteitskaart;
  • het huurcontract;
  • rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden;
  • het laatste aanslagbiljet van de belastingen.