Crisisopvang

Wanneer u omwille van een crisissituatie (bv. brand, echtscheiding, onbewoonbaarverklaring,...) plots zonder onderdak zit, kan u bij het OCMW een aanvraag indienen om tijdelijk gehuisvest te worden in de crisiswoning van het OCMW.

U betaalt hiervoor een vergoeding in verhouding van het aantal dagen van bezetting per maand, voor de vaste kosten wordt er een forfaitair bedrag per maand aangerekend.

Voor meer informatie kan u contact opnemen met de sociale dienst.